Dom pomocy społecznej w Krakowie – gabinety lekarskie

PROJEKT 2016
REALIZACJA 2016

Projekt budowlany i wykonawczy obejmujący m.in. przebudowę gabinetu zabiegowego i pomieszczeń biurowych. Odświeżenie i usprawnienie funkcjonalności gabinetów lekarskiego i zabiegowego sprawiły, że mieszkańcy DPS w komforcie spotykają się z lekarzem i pielęgniarkami z DPS.